Priit Vesilind osa 2

Õppimine, kuidas oma identiteeti selgitada

Priit Veislind kirjeldab oma perekonna põgenemist Eestist 1944. aastal, vahetult enne teist Nõukogude okupatsiooni. Ta mäletab nende pikka põgenemisteekonda Tšehhoslovakkiasse ja Saksamaale enne USA-sse emigreerumist. Priit selgitab, kuidas tal õnnestus lõpuks oma töö muuta Eesti rahvuse säilitamise ja identiteedi määratlemise vahendiks.