Roni Kuznetsova (Schein)

Intervjuu

Roni Kuznetsova meenutab lapsepõlve Valgas aastatel 1936 – 1941. Tema pere küüditati 1941. a. Tomski oblastisse. Ta räägib ema ja tädi tunnetest, kui Eestist lahkuti, Siberi teekonnast ja elust Siberis. Roni lõpetab seal keskkooli. Stalini surma järel toimunud poliitilise kursi muutus võimaldas tal koos kolme teise asumisele saadetuga astuda ülikooli. Roni meenutab vangilaagris surnud isa. 1956. a. sõidab ta esimest korda Tallinnasse, tädile külla. Roni räägib ka Nõukogude Liidu lagunemise järgsetest valimistest ja inimeste suhtumisest valimistesse. Eesti taasiseseisvumine oli talle rõõmustav uudis. 1996. a. tuleb ta lõplikult Eestisse tagasi.