Roni Kuznetsova (Schein)

Juudi perekonna kannatused kommunistide ja fašistide käe läbi

Roni Kuznetsova räägib nõukogude võimu esindajate üleolevast suhtumisest asumisele saadetutesse, kuidas tema Tartu Ülikooli hambaarsti haridusega ema, meditsiiniõe palga eest hambaarstiks tööle võeti ja sellest kuidas takistati asumisele saadetud noorte ülikooli astumist. Samuti annab Roni lühiülevaate oma perekonna saatusest. Suurem osa tema perest tapeti või suri Saksamaa ja NSV Liidu kinnipidamisekohtades.