Matti Nappus

Meenutades isa läbielamisi Pagari tänava vangikongides

Matti jutustab oma isa Osvald Nappuse arreteerimisest märtsis 1945, tuginedes ema ja venna mälestustele. Osvaldile pandi süüks Saksa okupatsiooni ajal Omakaitse liikmeks olemist, mille eest saadeti ta Norillagi, kus ta suri detsembris 1946. Lisaks sellele kirjeldab Matti oma mõtteid seoses Pagari tänava majaga 1980. aastatest. Videolugu oli salvestatud Tallinnas Pagari tänaval asuva KGB vangikongide külastusala avamisel 22. juulil 2017.