Ruth Sootaru (Pärnits)

Eesti kooli kasvatus

Ruth räägib patriootilisest kasvatusest 1930. aastatel ja sellest, kuidas ta esimese Nõukogude okupatsiooni ajal (1940 - 1941) korraldas oma koolis Vabadussõjas langenute mälestamist.