Andres Männik

Pagemine punaste eest metsa

Andrese pere oli NSV Liidu julgeolekuorganite sihtmärgiks, mistõttu esimese Nõukogude okupatsiooni kehtestamisel 1940. aasta suvel põgenesid nad esmalt maale sugulaste juurde ja siis varjasid end metsas. Nad julgesid välja tulla alles pärast Saksa sõjaväe saabumist suvel 1941.