Emilie Bogens (Mäetamm)

Kuidas inimesi karistuse ähvardusel kolhoosi aeti

Emilie jutustab kolhooside moodustamisest ehk kollektiviseerimisest Siberis 1930. aastail eestlastega asustatud Kaseküla näitel. Loomad tuli üle anda kolhoosile, kuid makse tuli põllumajandussaadustena edasi maksta. Kolhoosis palka ei makstud. Ellujäämiseks tuli inimestel salaja pidada loomi ja varastada kolhoosisaadusi. Vargusega vahelejäämisel karistati kaheaastase vabadusekaotusega. Emilie pere kasvatas keldris salaja siga.