Hi-Story õppematerjalid valeuudiste tuvastamise kohta

Kasutamiseks valmis õppematerjalide valik (inglise keeles) keskendub ajaloo kohta käivate valeuudiste tuvastamisele internetis. Materjalid on koostatud Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustiku (ENRS) tellimusel. ENRS on rahvusvaheline algatus, mille eesmärk on uurida, dokumenteerida ja levitada laiema avalikkuse seas Euroopa 20. sajandi ajalugu ja Euroopa mälestuskultuure, pöörates erilist tähelepanu diktatuuridele ja sõdadele ning poliitilisele vägivallale osutatud vastupanule. Võrgustiku liikmete hulka kuuluvad Saksamaa, Ungari, Poola, Rumeenia ja Slovakkia ning võrgustiku nõuandeorganites on esindatud Albaania, Austria, Tšehhi, Eesti, Gruusia, Läti ja Leedu.