E-näitus "Teekond tundmatusse"

Virtuaalnäitus "Teekond tundmatusse" annab edasi teadmisi NSV Liidu sõjajärgsete aastate massilisema küüditamisoperatsiooni “Priboi” ehk märtsiküüditamise põhjuste ja tulemuste kohta ning aitab mõista selle operatsiooni ulatust ja süsteemsust, aga ka mõju üksikisikutele.

Nõukogude võimu poolt toimepandud inimsusevastased kuriteod olid teostatud läbimõeldult ja tõid kaasa suure hulga inimohvreid, mistõttu ei saa neid kuidagi  nimetada üksikuteks või juhuslikeks.

Näituse põhiidee on anda edasi teadmisi NSV Liidu sõjajärgsete aastate kõige massilisem küüditamisoperatsiooni “Priboi” ehk märtsiküüditamise põhjuste ja tulemuste kohta ning aidata mõista selle operatsiooni ulatust ja süsteemsust, aga ka mõju üksikisikutele.

NÄITUSE JUURDE

2021

Näituse koostajad

Kärt Kool, Maria Kunts, Joonas Kuusemäe, Mihkel Laur, Evo-Richard Lode, Gretelin Malbe, Louisa Pedak, Andreas Sepp, Mari-Liis Truusööt, Ott Valdma, Riko Piir-Veselov

Juhendajad

Linda Kaljundi, Mare Oja, Allar Tui

Keeletoimetaja

Ene Sepp

PROJEKTI PARTNERID

Eesti Mälu Instituut

KASUTATUD MATERJALID

Foto, -dokumendi ja kirjakogud

Eesti Rahvusarhiiv, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Linnamuuseum, Vabamu, Entu, Viljandi Muuseum