suulise ajaloopärandi kogumine hoiab meie lugu arusaadava ja inimlikunaka 100 aasta pärast

Kogu Me Lugu sai alguse 14. juunil 2013. a üleskutsena Eesti ja maailma noortele koguda oma perekonnalugu. Eesmärgiks seati mitte ainult Eesti suulise ajaloo talletamine, vaid ka selle pärandi ligipääsetavus internetis. Nii sündis Kogu Me Lugu suulise ajaloo portaal, mis keskendub Eesti 20. saj ajaloole läbi isikliku kogemuse.

Selleks kogume, uurime ja jagame videoformaadis Nõukogude või Saksa okupatsiooni ajal Eestis elanud, nimetatud võimude eest Eestist põgenenud või nende tegevuse tulemusena Eestisse sattunud inimeste mälestusi (otsetunnistajad ja nende lähedased). Portaal on kasutatav eesti, inglise ja vene keeles.

Portaali haldab Eesti Mälu Instituut.

Lood ümber Maailma

 

Õppematerjalid

Meeskond

Marko Poolamets
Audiovisuaalne meedia
Ann Heinsalu
Andmehaldur
Elmar Gams
Kogu Me Lugu juht