Raul Paabo

Ennesõjaaegne Westholmi Gümnaasium, teenistus Saksa sõjaväes, elust põgenikelaagris Saksamaal

Raul oli jõuka pere laps. Käis ühes koolis koos hilisema kirjaniku Jaan Krossiga. Saksa okupatsiooni ajal (1941-1944) pidi astuma Saksa armeesse. Hiljem sattus Saksamaale põgenike laagrisse.