Vabadussõda

Seos õppekavaga

Gümnaasium: Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel. Esimene maailmasõda

Põhikool: 9. klass. Lähiajalugu - Maailm kahe maailmasõja vahel 1918-1939

Märksõnad

Vabadussõda, Eesti Maapäev, Ajutine valitsus, enamlased, Landeswehri sõda, soomusrongid, vabatahtlikud, Julius Kuperjanov, Johan Laidoner

Õpitulemused

Õpilane

- analüüsib Eesti omariikluse saavutamise eeldusi;

- teab olulisemaid Eesti Vabadussõja sündmusi ning kirjeldab neid kaardi alusel;

- mõistab Vabadussõja tähendust Eesti Vabariigi kindlustumisel;

- teab, kes olid Johan Laidoner, Jüri Vilms ja Konstantin Päts.

Teema käsitlemine eeldab, et õpilastel on läbitud järgmised teemad - "Eesti maa ja rahvas Esimeses maailmasõjas" ning "Venemaa kokkuvarisemine Esimese maailmasõja ajal".

Õppematerjali koostaja on Maarja Tinn.