E-näitus "Saabus "vabastaja": propaganda ja tegelikkus"

lnteraktiivne näitus Punaarmee terrorist taasokupeeritud Eestis nõukoguliku vabastaja-müüdi taustal aastail 1944–1945.

Punaarmeed Eestis 1944. aastal lillede ja lauluga ei tervitatud, kui kõrvale jätta propagandaasutuste lavastused. Inimesed teadsid, et saabunud on uus okupatsioonivõim.

Eestis taas ametisse seatud kommunistliku partei ja Nõukogude võimu asutustele tekitas Punaarmee sõdurite ja ohvitseride omavoli kahekordse mure. Ühelt poolt tuli marodeerimine ja vägivald tõepoolest lõpetada, teisalt aga rahvale selgitada, et saabunud on hoopis „vabastaja“. 

Peagi teatasid kohalikud partei ja Nõukogude asutused ning julgeolekuosakonnad, et rahvas võrdleb minemakihutatud sakslasi ja „vabastajaid“ ning jõuab järeldusele, et Eesti on sattunud vihma käest räästa alla.

NÄITUSE JUURDE

2020

Näituse kuraator: Peeter Kaasik

Joonistused: Karl-Erik Talvet

Näituse toimetajad: Toomas Jiio, Meelis Maripuu, Eli Pilve

Tekstid tõlkinud: Elmar Gams, Marju Meschin

Näituse kujundus: Anni Vakkum, Franka Vakkum

Plakatid: Eesti Kunstimuuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, Tartu Kunstimuuseum