Hi-Story ajalootunnid. Allikad õpetajatele

Hi-Story ajalootunnid on mitmekeelne ja rahvusvaheline haridusprojekt, mille raames luuakse Euroopa 20. sajandi ajaloo õpetamist ja õppimist toetav interaktiivne veebileht. Selle on välja töötanud Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik (ENRS) ning Saksamaa, Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Tšehhi ja Poola eksperdid. Veebileht on pühendatud projektiga seotud riikide õpetajatele ja õpilastele ning mõeldud ülemaailmsele publikule.

ÕPPEALLIKATE JUURDE (INGLISE KEELES)

Hi-Story ajalootunnid kümne märksõnaga:
Lugude jutustamine
isiklikud lood ja üksteist täiendavad narratiivid laiemal rahvusvahelisel taustal.

Ajalugu – uuenduslikud võtted ajaloohariduse andmiseks.

Õpetamine kasulikud ja inspireerivad abivahendid õpetajatele.

Õppimine – 20. sajandi ajaloo esitlemine noortele mõtlemapaneva perioodina.

Teadmiste vahetamine ülevaade ajaloo mälestamisest ja õpetamisest Ungari, Rumeenia, Slovakkia, Saksamaa, Tšehhi ja Poola koolides ning arutelu, kuidas saaks seda tulemuslikumalt teha.

Rahvusvaheline lähenemine – sissevaade kuue Euroopa riigi mitmetahulistesse ajaloonarratiividesse.

Võrgustiku loomine – koostöö eri rahvustaustaga haridusekspertide vahel.

Loomine – väärtuslikud ja uuenduslikud õppematerjalid.

Dialoog – vastastikune austus ja parem üksteisemõistmine Euroopa elanike vahel.

Meeskonnatöö – projekti iga etapi valmistavad ette ja viivad ellu mitmekesise koosseisuga uuendusmeelsed meeskonnad.

 

Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustik on rahvusvaheline algatus, mille eesmärk on uurida, dokumenteerida ja levitada laiema avalikkuse seas Euroopa 20. sajandi ajalugu ja Euroopa mälestuskultuure, pöörates erilist tähelepanu diktatuuridele ja sõdadele ning poliitilisele vägivallale osutatud vastupanule. Võrgustiku liikmete hulka kuuluvad Saksamaa, Ungari, Poola, Rumeenia ja Slovakkia ning võrgustiku nõuandeorganites on esindatud Albaania, Austria, Tšehhi, Eesti, Gruusia, Läti ja Leedu.