Jaak Ruus. Raske lapsepõlv Siberis ilma vanemateta

Videomaterjali pikkus: 00:04:42

Teema: Inimsusevastased kuriteod - küüditamised

Seos õppekavaga: IV kursus „Lähiajalugu I – Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel“

Õpitulemused

Õpilane:

- koostab ajatelje ning selgitab valitud sündmuste olulisust;
- analüüsib Teise maailmasõja mõju Eesti ajaloole.

Meetodi kirjeldus

Õpilased koostavad Jaak Ruusi loole toetudes 7 sündmusega ajatelje. Ajavahemik 1939–1957.

 

Õppematerjali koostajad on Anni Haandi ja Jüri Käosaar.