Tiina Margus (Liias). Isa ja tema laste küüditamine Siberisse märtsis 1949

Videomaterjali pikkus: 00:06:04

Märksõnad: kommunismikuriteod, küüditamised (märtsiküüditamine 1949)

Seos õppekavaga: VI kursus „Lähiajalugu III – 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm“; teema: Inimsusevastased kuriteod

Õpitulemused

Õpilane
- mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;
- kirjeldab eestlaste küüditamisjärgset eluolu Siberis.

Meetodi kirjeldus

- Allikaanalüüs
- Kokkuvõtted rühmas

 

Õppematerjali koostajad on Anni Haandi ja Jüri Käosaar.