Eestlaste valikud Teises maailmasõjas

Seos õppeteemaga

Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel;

IV teema: Teine maailmasõda (Eesti Teises maailmasõjas - okupatsioonid, eestlaste valikud)

Märksõnad

juunipööre, okupatsioon, mobilisatsioon, Omakaitse, metsavennad, emigratsioon

Õpitulemused

Õpilane

- mõistab allikate põhjal Teise maailmasõja mõju eestimaalaste elusaatusele;

- selgitab, mis valikuid ja mis põhjustel eestimaalased sõjas tegid;

- iseloomustab eestimaalaste moraalseid dilemmasid Teise maailmasõja ajal.

Õppematerjali koostaja on Johanna Bome.