Humanitaarõiguse rakendamine Teise maailmasõja aegsel Saaremaal

Seos õppekavaga

Ajalugu: IV kursus "Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel"; teema: Teine maailmasõda

Ühiskonnaõpetuse II kursus. Teema: Maailma areng ja maailmapoliitika

Märksõnad

humanitaarõigus, Genfi konventsioonid, evakueerimine, Teise maailmasõja rindejoon Saaremaal, Teise maailmasõja lõpu tähistamine

Õpitulemused

Õpilane

- tunneb valikut humanitaarõiguse (täpsemalt Genfi konventsioonide) normidest;

- mõistab, kuidas rakendati humanitaarõigust Teise maailmasõja ajal Saaremaal;

- teab, mis olukorra tekitas Teise maailmasõja rindejoon Saaremaal;

- teab, miks muudeti kohanimesid Balti riikides 20. sajandi keskpaigas.

Õppematerjali koostaja on Kersti Piilma.