Kolhooside rajamine ja elu kolhoosis

Seos õppekavaga

Gümnaasium: Lähiajalugu II. Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel - NSVL ja kommunistlik süsteem

Põhikool: 9. klass, Lähiajalugu - Nõukogude Eesti

Märksõnad

kollektiviseerimine, kolhoos, kulakud, küüditamine, sordiaretusjaam, sotsialistlik võistlus

Õpitulemused

Õpilane

- selgitab kolhooside rajamise põhjuseid;

- toob näiteid kolhooside rajamise põhimõtetest Eestis Nõukogude okupatsiooni ajal;

- seletab ja kasutab kontekstis järgmisi mõisteid: kollektiviseerimine, kolhoos, kulak;

- kirjeldab kolhoosi töökorraldust, -põhimõtteid ja eripära;

- iseloomustab kolhoosnike igapäevaelu.

Õppematerjali koostaja on Maarja Tinn.