Põgenemine Rootsi Teise maailmasõja ajal

Seos õppekavaga

Gümnaasiumi IV kursus "Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel"; teema: Teine maailmasõda

Märksõnad

sõja mõju inimeste elukäigule, põgenikud, pagulus, Rootsi, Saksamaa, põgenike laagrid, Punane Rist, humanitaarõigus

Õpitulemused

Õpilane

- omab ülevaadet Eesti sõjapõgenike peamistest põgenemissuundadest Teise mailmasõja käigus;

- toob näiteid erinevate rahvuste saatusest Teise maailmasõja järel;

- mõistab Punase Risti ja humanitaarõiguse toimimise olulisust sõja olukorras.

Õppematerjali koostaja on Kersti Piilma.