E-näitus "Kommunism ja terror"

Veebinäitus "Kommunism ja terror" kõneleb kommunistliku ideoloogia olemusest ja selle rakendamise traagilistest tagajärgedest Euroopas.

Kommunism oli 20.sajandi üks mõjukamaid ideoloogiaid, mis pimestas miljoneid inimesi üle maailma, eriti neid, kellel puudus vahetu kokkupuude selle rakendamisega. Samas oli see kannatuseks sadadele miljonitele, kes pidid elama režiimide all, mis toetusid kommunistlikule õpetusele.


NÄITUSE JUURDE

Näitus on valminud rahvusvahelises koostöös:

Eesti Mälu Instituut 2020 - Martin Andreller, Toomas Hiio, Olev Liivik, Sandra Vokk

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur/ Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Liidusihtasutus Anna Kaminsky, Sabine Kuder

Okupacijų ir laisvės kovų muziejus/ Leedu Okupatsioonide ja Vabadusvõitluse Muuseum Ramunė Driaučiūnaitė, Monika Kareniauskaitė 

Instytut Pamięci Narodowej/ Poola Rahvusliku Mälu Instituut Władysław Bułhak, Tomasz Ginter, Marzena Kruk, Dorota Koczwańska-Kalita

Kuraator: Olev Liivik

Toimetanud: Toomas Hiio, Olev Liivik, Signe Siim, Peeter Tammisto

Tõlge eesti keelde: Toomas Hiio, Olev Liivik

Tõlge inglise keelde: Peeter Tammisto ja tekstide autorid

Virtuaalnäituse kujundus: Marko Poolamets