Armas Sootaru

Intervjuu

Armas kirjeldab oma lapsepõlve Teise maailmasõja eelses Eestis. Ta jutustab sõja jõudmisest Eestisse 1941. aasta suvel: Tartu lahingutest, enda varjamisest ja Saksa armee saabumisest. Saksa okupatsiooni ajal oli ta tööl Saksamaal, kust tuli tagasi, et Eestis ülikooli astuda. Kahjuks jäid tema õpingud pooleli materiaalsete raskuste tõttu. Ta pöördus tagasi oma tallu, kus abiellus. 1944. aastal evakueerus Armas koos perekonnaga Saksamaale, kust nad lõpuks asusid ümber USA-sse.