Enn Tarto

Intervjuu

Eesti vabadusvõitleja Enn Tarto (1938-2021) meenutab lapsepõlve, 1941. aasta juuniküüditamist, millest tema perel õnnestus pääseda, Saksa okupatsiooni ja teise Nõukogude okupatsiooni algust. Esimest korda arreteeriti ta nõukogudevastase tegevuse eest detsembris 1956, millele järgnesid arreteerimised, süüdimõistmised ja vangilaagrisse saatmised juunis 1962 ja septembris 1983. Viimasest vangilaagrist vabanes ta alles oktoobris 1988.