Enn Tarto ja Ageeda-Andrea Paavel

1956a. eesti iseseisvuse eest võitlemine, KGB kogemused seoses sellega

Enn Tarto kirjeldab Pagari tn. kongide olusid ja ülekuulamistingimusi 1956. aastal, mil ta arreteeriti koos teiste koolipoistega nõukogude võimu vastase organisatsiooni "Eesti Noorte Malev" asutamist. Ageeda Paavel räägib punaarmeelastele pühendatud ajutise monumendi õhkulaskmisest, sellele järgnenud areeteerimisest, oludest ja peksmisest Pagari tänava kongides.