Gertrud Keerd (Münz)

Baltisaksa pere keeruline saatus Teise maailmasõja ajal

Lapsena 1941. aastal vanemate, õe ja vennaga Saksamaale ümberasunud Gertrud Keerd (sünd. 1934) meenutab Saksamaale minemist, sakslaste tõrjuvat suhtumist põgenikesse, sõda ja hirmsaid üleelamisi, kus tal tuli seista silmitsi surmaga. Ta jutustab Saksa kodakondsusest loobumisest ja kodumaale Eestisse tagasiminemisest 1945. aastal.