Hans Rätsep

Intervjuu

Hans Rätsep (sündinud 1948) meenutab ajateenistust Nõukogude armees, mille koosseisus tuli tal osa võtta NSV Liidu invasioonist Tšehhoslovakkiasse 1968. aastal (sealsete demokratiseerumispüüete ehk nn. "Praha kevade" mahasurumine). Juttu tuleb sõjalisest väljaõppest armees, Tšehhoslovakkiasse minekust, sealsest teenistusest, sõjaväe eluolust jm.