Heli Susi

Nutsime taga Eesti riiki

Helis Susi jutustab Eesti iseseisvuse kaotamisest, NSV Liidu ja Saksa okupatsioonidest, 19. märtsi 1944. a. Tallinna pommitamisest, 1949. a. küüditamisest, teisest maaimasõjast jm. Rasketest aegadest räägib ta südamliku siirusega.