Jüri Engelbrecht

Intervjuu

Mehaanikateadlane Jüri Engelbrecht (sündinud 1939) meenutab oma stažeerimist Tšehhi Tehnikaülikooli juures 1967-1968. Veidi tuleb juttu välistudengite elust ja tollasest Tšehhoslovakkia miljööst, peamiselt aga sealsetest ühiskonna demokratiseerumise ja liberaliseerumise katsetest (nn. "Praha kevad"), millele tegi lõpu NSV Liidu ja tema satelliitriikide invasioon. Jüri Engelbrecht sattus Prahas viibides selle tunnistajaks. Suure Tšehhi-sõbrana räägib Jüri Engelbrecht ka oma hilisematest kontaktidest ning laiemalt sealse piirkonna arengust eestlase pilgu läbi.