Magda Niklus (Valdmann)

Intervjuu

Magda räägib oma lapsepõlvest Teise maailmasõja eelses Eestis, meenutades talu rajamist, külaelu, tolleaegset lastekasvatust, suurt muljet avaldanud esmakordset Tallinna külastamist. Esimest Nõukogude okupatsiooni mäletab ta kui suurt hirmuaega. 1941. aasta suvel saabunud Saksa armee vastuvõtmisest jutustades ütleb ta, et kohalikud inimesed suhtusid neisse sõduritesse hästi. Teise Nõukogude okupatsiooni alguses vangistati kõik Magda küla mehed. Tema ise koos isaga arreteeriti 1948. aasta sügisel metsavendade abistamise eest. Karistusena saadeti Magda kümneks aastaks Vorkuta vangilaagrisse, kus ta kohtus oma tulevase abikaasaga. Ta pääses vabadusse 1956. aastal ja järgmisel aastal lubati tal Eestisse tagasi pöörduda.