Magda Niklus (Valdmann)

Intervjuu

Magda meenutab oma lapsepõlve teise maailmasõja eelses Eestis, räägib talurajamisest, külaelust, sellest kuidas siis lapsi kasvatati, suurt muljet avaldanud esmakordsest Tallinna külastamisest. NSV Liidu esimest okupatsiooni mäletab ta kui suurt hirmu aega. Räägib ka saksa armee tulekust ja sellest, et kohalikud inimesed suhtusid neisse hästi. Teise okupatsiooni aja alguses vangistati kõik tema küla mehed. Magda ja ta isa vangistati 1948. a. metsavendade abistamise eest. Magda kandis oma 10 aastase vabaduskaotuse Vorkuta vangilaagris. Räägib lähemalt vangilaagri elust ja kohtumisest oma tulevase abikaasaga. 1957. a. lubati ta Eestisse tagasi.