Maie Holtsmann (Toompuu)

Intervjuu

Maie Holtsmann (sünd. Toompuu, 1942) oli Joosepi ja Linda-Loviise (sünd. 1903) noorem tütar. Vanem tütar Esta-Velaine oli sündinud 1928. a. Perekond elas Männamaa külas Hiiumaal.
1944. a põgenes isa Rootsi, kui ema koos kahe tütrega jäi oma kodukohta. Linda-Loviise pidas talu, Esta-Velaine töötas Käina vallamajas masinakirjutajana. Naised küüditati Novosibirski oblasti Tatarski rajooni märtsis 1949. Maie jutustab teekonnast Hiiumaalt mandrile, rongisõidust, elust ühes Siberi sovhoosis ja neid elus hoidnud mälestustest Eestist.
Kui Maie oli küüditamise ajal olnud alles 6-aastane, siis pärast Stalini surma oli tal võimalik täiseas küüditatutest varem eriasumiselt vabaneda. Nii ta jõudiski tagasi Hiiumaale. Ema ja õde vabastati eriasumiselt alles novembris 1957.
Hiljem oli Maiel võimalik isaga ühendust võtta. Intervjuu lõpus arutleb ta küüditamisest osa võtnud inimeste rolli üle ja hindab küüditamise mõju enda ja oma perekonna saatusele.