Martin Alp

Intervjuu

Martin Alp jutustab oma pere küüditamisest 1949. a. Novosibirski oblastisse Dubrava külla, kus nad pidid elama kaheksa ja pool aastat. Tema isa jäi Eestisse ja varjas ennast. NSV Liidu julgeolekuorganid said ta kätte ja püüdsid teda värvata kaastööliseks.