Õie Abner

Intervjuu

Õie Abneri vanavanemad asusid Siberisse elama Vene keisririigi ajal 20. sajandi alguses. Nende elukohaks sai Vambola küla tänapäeva Tomski oblastis. Tema vanematel oli kaheksa last. Elu maal oli hea kuni kolhooside rajamiseni 1930. aastail. Vambolas käis Õie viis aastat koolis, kus kogu õppetöö oli vene keeles.

1953. aastal kolis ta võrdlemisi lähedal asuvasse samuti eestlastega asustatud Kasekülla, sest lähisugulased elasid just seal. Töö kohalikus kolhoosis oli raske, pealegi ei makstud kolhoosnikele palka ja väga oluliseks toiduallikaks kujunes välja oma väike maalapike. Õie abiellus 1960. aastal ja tal sündis kaks last. Tema õed ja vennad, samuti Siberi-eestlased, tulid elama Eestisse. Nõukogude ajal käis Õiegi mõnel korral Eestis, kuid talle siin ei meeldinud.

Tänapäeval on ta Eesti Vabariigi suhtes ükskõikne, kuid peab lugu eesti keelest ja tähistab eesti pühi. Ta tunneb hirmu tuleviku ees, sest majanduslik olukord väikses Siberi külas aina halveneb: noortel ei ole tööd ja alkoholism on inimeste seas väga levinud haigus.