Ott Valgma

Aatevendade nõukogudevastasest tegevusest kaubanduskooli lõpuklassis

Ott Valgma räägib noorte Nõukogude Liidu okupatsioonivõimu vastasest tegevusest 1940. aastal suvel, nagu punalipu mahavõtmine ja lendlehtede levitamine. Ta võttis sellest osa koos oma koolivendadega. Nad jäid vahele, kui nende kaks klassikaaslast osutusid äraandjaiks. Ott meenutab sooja sõnaga oma õpetajaid ja räägib lähemalt kaubanduskooli lõpetamisest 1941. aasta suvel.