Rein Pajo

Õnneliku lõpuga 21 aastane lahusolek

Rein Pajo evakueerus 1944. a. koos emaga Saksamaale, kuid isa jäi Eestisse. Saksamaal elati alguses pagulaslaagrites, 1946. a. emigreeruti Kanadasse. 1963. a. esitas isa taotluse oma perega ühinemiseks. Päras kahte aastat asjaajamist talle see luba anti ja isa sõitis nende juurde. Isa elas emaga koos veel 45 aastat.