Roni Kuznetsova (Šein)

Juudi perekonna kannatused kommunistide ja natsionaalsotsialistide käe läbi

Roni Kuznetsova räägib nõukogude võimu esindajate üleolevast suhtumisest eriasunikesse Tomski oblastis. Tema ema, kellel oli Tartu ülikooli hambaarsti diplom, võeti tööle kohalikku haiglasse meditsiiniõena. Eriasumisele saadetud noored seisid silmitsi piirangutega, mis ei võimaldanud neil saada kõrgharidust. Samuti annab Roni lühiülevaate oma perekonna traagilisest saatusest, mida mõjutas nii kommunistlik kui ka natsionaalsotsialistlik režiim.