Rosalia Šeifer (Floren)

Intervjuu

Rosalia sündis ja kasvas Tomski oblastis Liliengofka külas. Vanavanemad rändasid sinna 1902. a. Rosalia isa oli lihunik ja kolhooside rajamise järel kolhoosnik. Ema oli kodus ja kasvatas 9 last. Kõik eluks vajalik toodeti ise. 1937. a. sunniti inimesed kolhoosi, loomad ja põllutööriistad võeti ära. Ka lapsed pidid kolhoosis tööl käima. 1930. aastate Suure terrori ajal viidi suur hulk mehi küladest minema. Tagasi nad ei tulnud. Rosalia isa mobiliseeriti 1941. a. Punaarmeesse. Ta jäi sõjas ellu ja tuli tagasi. Vanaisa ristis salaja lapsi ja mattis inimesi. Ta jäi vahele ja sai karistuseks 3 aastat vabadusekaotust. Külaelanikel passe ei olnud. Külla paigutati ka Eestist küüditatud inimesi, samuti lätlasi ja sakslasi. 1950. aastatel pöördusid nad koju tagasi. Rosalia teine mees oli küüditatud sakslane. Rosaliel on 7 klassi haridust, õppis ka raamatupidamist. Käis Eestis 1959 ja 1978. a., kus talle väga meeldis.