Ruth Sootaru (Pärnits)

Intervjuu

Ruth räägib oma lapsepõlvest Pudisoo külas, isa tööst poepidajana, Uuri külas koolis käimisest, ema surmast, isa uuest naisest ja õppima asumisest Tallinnasse. Isa pood natsionaliseeriti esimese Nõukogude okupatsiooni alguses ja isa tappis ennast juuniküüditamise alguses 14. juunil 1941. a. Üksi jäänud Ruthil algas võitlus ellujäämise nimel. Töö otsingutel suundus ta Soome, Rootsi ja sõja järel USA-sse. Intervjuus samuti pööratakse tähelepanu elule ookeani taga ja ühiskondlikule tegevusele väliseestlaste kogukonnas.