Sale Katrin Marits

Intervjuu

Sale Katrin räägib oma lapsepõlvest Teise maailmasõja eelses Eesti Vabariigis, NSV Liidu ja Saksa okupatsioonist, sõpradest, vennast ning Saksa armee koosseisus idarindel sõdinud isast. Samuti tuleb juttu koos emaga Saksamaale evakueerimisest, elust sealses pagulaslaagris, emigreerumisest Kanadasse, kus ta abiellus eestlasest arstiga.