Silver Silliksaar

Intervjuu

Jehoova tunnistaja Silver Silliksaar (sünd. 1942) kõneleb oma elukäigust 1960. aastate lõpuni. Ta meenutab oma ema ja õe arreteerimist 1950. aastal ning Jehoova tunnistajate küüditamist 1. aprillil 1951, kui Siberisse viidi tema ja ta vanemad õed. Ta kirjeldab Jehoova tunnistajate toimetulekut Siberis Tomski oblastis ja tagasipöördumist Eestisse pärast asumiselt vabanemist 1958. aastal. Silver analüüsib oma usulisi otsinguid ja tõekspidamiste väljakujunemist, usulistel kaalutlustel keeldumist sõjaväeteenistusest, propagandistlikel eesmärkidel filmilindile jäädvustatud tema üle peetud näidiskohtuprotsessi 1963. aastal ja vangi minekut.