Tiina Ets

Võitlus kahe identiteedi vahel

Tiina Ets kirjeldab oma pere kogemusi Saksa okupatsiooni ajal elades ja nende teekonda Ameerikasse pärast seda, kui nad põgenesid Eestist 1944. Seejärel arutab Tiina oma võitlust kahe identiteedi vahel: kasvatatud eestlaseks keele ja kultuuri kaudu, kuid kasvanud ameeriklaseks USA-s. ,mille tulemusel ei määratle ta ennast 100% kummakski. Lõpuks räägib ta oma kogemustest täiskasvanuna Eestis käies.