Tõnis Nõmmik

Intervjuu

Tõnis Nõmmik alustab lapsepõlve meenutamisega ennesõjaaegses Eestis. Isa saatis perekonna1944a. sõjajalust Rootsi. Saksa armee koosseisus NSV Liidu vastu sõdinud ja Rootsi põgenenud eestlaste, lätlaste ning eestlaste väljaandmine NSV Liidule mõjus ülejäänud põgenikele hirmutavalt. Kardeti ka tsiviilpõgenike väljaandmist. Sellepärast lahkus suur hulk põgenikke USA-sse, Kanadasse, Austraaliasse jm.-le. Tõnis Nõmmik sõitis koos venna ja emaga Argentiinasse ja hiljem sealt edasi Kanadasse