Virve Vaher (Lepik)

Intervjuu

Virve Vaher sündis Tartus ja veetis lapsepõlve suved maal. Isa oli taimehaiguste professor Tartu Ülikoolis ja ema õpetaja. Isa ja ema tutvusid enne teist maailmasõda õpingutel Šveitsis. Sõjast kodus palju ei räägitud. Virve jutustab 1941. a. küüditamisest, saksa okupatsioonist ja 1944. a. laevaga Danzigisse evakueerumisest. Elasid pea 6 aastat Saksamaal ja emigreerusid siis USA-sse. Jutustab laevareisist ja meeldivast vastuvõtust. Riigi poolt nõutud kohalikuks vastuvõtjaks ja esialgseks ülalpidajaks oli luteri kirik. USA-s läks Virve kolledžisse ja selle lõpetamise järel kolis New Yorki, kus pühendus tegevusele Eesti pagulaskonnas. Üks vendadest suri Saksamaal haigusesse, teisest vennast sai professor, kelle peamiseks uurimisteemaks oli langetõbi.