Ageeda-Andrea Paavel

Intervjuu

Ageeda Paavel jutustab isa arreteerimisest NSV Liidu esimese okupatsiooni ajal 1941. a., sellele järgnenud saksa okupatsioonist, suhtumisest vene ja saksa sõduritesse, Tallinna pommitamisest 19. märtsil 1944. a. Patriootilise meelsusega perest pärit Ageeda moodustas NSV Liidu teise okupatsiooni aja alguses 16 aastasena oma sõpradega vastupanu organisatsiooni, mis lasi 1946. a. õhku Punaarmee auks püstitatud monumendi. Teda karistati selle eest. Ageeda räägib elust vangilaagrites.