Ageeda-Andrea Paavel

Intervjuu

Ageeda-Andrea jutustab isa arreteerimisest esimese Nõukogude okupatsiooni ajal 1941. aastal, sellele järgnenud Saksa okupatsioonist, suhtumisest Nõukogude ja Saksa sõduritesse ja Tallinna pommitamisest 9. märtsil 1944. Isamaalise meelsusega perest pärit moodustas ta 16-aastasena teise Nõukogude okupatsiooni alguses oma sõpradega vastupanuorganisatsiooni, mis 8. mail 1946 lasi õhku Tõnismäele punaarmeelaste auks püstitatud ajutise  monumendi. Karustuseks saadeti ta vangilaagrisse, mille elu- ja töötingimustest jäi tal palju meelde. Ta sai vabaks alles 1954. aastal.