Karl Õiger. Noore poisi põgenemisteekond asumiselt Eestisse

Videomaterjali pikkus: 00:11:06

Teema: NSVL ja kommunistlik süsteem – Eesti NSV

Seos õppekavaga: V kursus „Lähiajalugu II – Eesti ja maailm 20. sajandi teisel poolel“

Õpitulemused

Õpilane
- analüüsib küüditamiste mõju indiviidi elukäigule ja ühiskonnale.
- koostab empaatiaülesandena jutukese, toetudes küsimustele.

Meetodi kirjeldus

Empaatiaülesanne, kus kirjutatakse jutuke, toetudes küsimustele.

 

Õppematerjali koostajad on Anni Haandi ja Jüri Käosaar.

Материалы