Heili-Ester Luht (Kõgel)

Nõukogude propaganda ja tegelikkus Novosibirski oblasti ajaloo näitel

Heili-Ester (sünd. 1936) vaatleb üht Novosibirski oblasti atlast, mille tema abikaasa tõi ühelt Novosibirski lähetuselt 1970. aa alguses. Üks atlase teemasid on Novosibirski oblasti põllumajanduse areng, mis 1950. aastail olevat olnud nii silmapaistev ja eeskujulik, et selle eest pälvis oblast järjekordse Lenini ordeni. Nii nagu pool sajandit tagasi kui ka praegu muutub Heili-Ester ärevaks, kui see atlas satub tema kätte. Märtsiküüditamise ajal 1949. a oli tema koos ema ja kahe noorema õega just Novosibirski oblastisse küüditatud. Ta teab väga hästi, millised need põllumajanduse "edusammud" tegelikkuses olid.