Andres Kurrik

Kuidas baltisakslastena Eestist lahkujad sõja järel pagulasteks ei sobinud

Andrese isa positsiooni tõttu pages pere juba järel-ümberasumise ajal teeseldes, et on baltisakslased. Selle tõttu ei saanud nad aga pagulaslaagritesse jääda peale sõda. Eestlased aitasid lastel edasi eesti koolis käia ja toitu laagrist perele saada.