Hedda-Viiu Pohlak

Intervjuu

Hedda-Viiu Pohlak meenutab lapsepõlve, Punaarmee saabumist Narva 1939. a, NSV Liidu ja Saksa okupatsioone. Kooliaeg möödus Viljandis, eestimeelses klassis. Pärast keskkooli suundus õppima meditsiini Tartu Ülikoolis.