1941. ja 1949. aasta küüditamine

Seos õppekavaga

Lähiajalugu I - Eesti ja maailm 20. sajandi esimesel poolel; teema: Teine maailmasõda (Eesti Teises maailmasõjas - okupatsioonid, eestlaste valikud)

Lähiajalugu III - 20. sajandi arengu põhijooned: Eesti ja maailm; teema: inimsusevastased kuriteod

Märksõnad

koonduslaager, töö- ja vangilaager, GULAG, küüditamine, kommunismikuriteod Eestis

Õpitulemused

Õpilane

- teab inimsusevastaste kuritegude toimepanemise viise ja nende tagajärgi;

- mõistab inimsusevastaste kuritegude olemust ning nende taunimise ja vältimise vajalikkust;

- töötab erinevate allikatega.

Õppematerjali koostaja on Johanna Bome.