Lapsepõlvemeenutusi laste ja noorte elu aspektist

Seos õppekavaga

Gümnaasium: Lähiajalugu III, Eluolu ja kultuur

Põhikool: 9. klass. Lähiajalugu, Eesti Vabariik 1920.-1930. aastail

Märksõnad

mälu, minevik, lapsepõlv, laste mängud ja koolielu 1920.-1930. aastail, 1924. ja 1940. aasta sündmused laste mälestustes

Õpitulemused

Õpilane

- mõistab mälestuste eripära ajalooallikana;

- iseloomustab mälestuste põhjal eluolu ja kultuuri 1920.-1930. aastail, tuues näiteid koolielust, laste mängudest, poliitiliste sündmuste peegeldumisest mälestustes;

- viib läbi võrdlevad intervjuud pereliikmetega teemal "Lapsepõlvemeenutused" ja vormistab tulemused esitluse, filmilõigu või kirjaliku kokkuvõttena.

Õppematerjali koostaja on Hanna-Liis Kaarlõp-Nani.